triethocduongpho.net
Cơn mê mộng hay bản dịch lỗi về hiện tại
(1111 chữ, 4.5 phút đọc) Ta có sức mạnh mà bình thường ta không thấy, sở hữu những quyền năng mà phút tẻ nhạt thờ ơ giữ khư khư trong cạp quần không chịu chia chác.…