triethocduongpho.net
[THĐP Vietsub] Bạn là người kiến tạo thực tại của mình
Tôi muốn cảm ơn chính mình vì đã cố gắng làm nhiều điều đúng hơn là sai. Tôi muốn cảm ơn tôi vì luôn là chính mình!