triethocduongpho.net
[THĐP Review] The Grand Budapest Hotel – Khó lòng tìm ra bộ phim nào hài hước hơn
(1652 chữ, 6.5 phút đọc) Trong vòng một tuần tôi xem nó đến hơn chục lần, và mỗi lần đều tua đi tua lại những tình huống đặc biệt buồn cười và tự nhủ rằng tại sao người ta có thể làm ra những thứ m…