triethocduongpho.net
Có cần lấp đầy những khoảng không im lặng?
(510 chữ, 2 phút đọc) Khoảng không chỉ buồn tẻ khi họ cố tìm kiếm những điều vui vẻ bên ngoài tâm hồn mình – những điều trống vắng, gượng ép. Họ cố tạo ra niềm hân hoan giả dối.…