triethocduongpho.net
Thống kê tháng 12, 2018 – Danh sách những bài viết top 2018 từ THĐP 2.0
“Phù phiếm và kiêu hãnh là hai điều khác nhau, tuy rằng người ta thường xem hai thứ đồng nghĩa với nhau. Một người có thể cảm thấy kiêu hãnh nhưng không tỏ ra phù phiếm. Kiêu hãnh là khi ta có ý ki…