triethocduongpho.net
[THĐP Vietsub] Bất nhị nguyên (nonduality) là gì?
Đây là lý do tại sao bạn thường nghe thấy có nhiều người hay nói: tôi là thế giới, tôi là vũ trụ, tôi là sự sống… Là vì cái ngã tách biệt của họ đã biến mất. Họ đã không còn thấy bản thân mìn…