triethocduongpho.net
Ta có cần cảnh giác với sự mơ mộng?
(1155 chữ, 4.5 phút đọc) Họ coi trọng sĩ diện hơn danh dự. Họ quan trọng bộ da bên ngoài hơn tinh thần cốt lõi bên trong. Họ đề cao sự rủng rỉnh tiền bạc hơn sự rộng lượng của tâm hồn.…