triethocduongpho.net
Đừng bao giờ cố gắng trở thành người khác
(1355 chữ, 5.5 phút đọc) Và điều đó khiến họ dần dần trở thành cái bóng của kẻ khác, hoặc trở thành sự pha tạp hỗn độn của đám đông với kết quả về màu sắc cuối cùng thu được là màu cứt gà sáp.…