triethocduongpho.net
[THĐP Vietsub] Chủ nghĩa “khắc kỷ” là gì?
Người stoic tin rằng mọi thứ xung quanh ta hoạt động theo một mạng lưới của nguyên nhân và kết quả, dẫn đến một cấu trúc hợp lý của vũ trụ, cái mà họ gọi là Logos.…