triethocduongpho.net
Tại sao con người cứ muốn trở thành nhà khổ hạnh tinh thần?
(1517 chữ, 6 phút đọc) Kẻ nào tuyên bố muốn vượt bỏ cái bất toàn của bản thân, kẻ đó chẳng hiểu gì về cuộc sống, cái hoàn hảo không tì vết ấy không hiện hữu.…