triethocduongpho.net
Cuộc đời như chiếc bánh răng
(1162 chữ, 4.5 phút đọc) “Dù bạn có đi tới đâu thì cũng đã có sẵn năm trăm tấn phân đang chờ đó. Điều bạn có thể làm, là tìm cho mình một đống phân bản thân có thể chấp nhận được.” – Mark Man…