triethocduongpho.net
Chúng ta có thể sống mà không cần lý tưởng?
(1002 chữ, 4 phút đọc) Tôi hoàn toàn xứng đáng với kết cục này. Tôi đã không yêu quý sự viết như tôi nghĩ. Tôi chỉ yêu quý những lý tưởng. Nên khi những lý tưởng lạnh lùng thờ ơ, sự viết của tôi kh…