triethocduongpho.net
Có nhất thiết phải sống nhất quán?
(1415 chữ, 5.5 phút đọc) Chúng ta không cần cố gắng sống nhất quán, nhưng nếu có thể, hãy sống trung thực với bản thân mình. Nếu sai, hãy sửa – không phải vì sự đàm tiếu của người đời, mà vì …