triethocduongpho.net
Con người tự co mình lại và biến thành những tinh cầu cô độc
(527 chữ, 3 phút đọc) Trong thời của công nghệ thông tin, ta có thể nói chuyện với ai đó xa lạ ở bên kia đại dương hoặc tận sao Hoả nhưng tâm hồn lại bị chia cắt ngay với người thân bên cạnh mình, …