triethocduongpho.net
[THĐP Review] (Đại gia) Gatsby vĩ đại, F. Scott Fitzgerald – Nơi bạc tiền phù phiếm lên ngôi, nơi tình yêu đích thực bị chôn vùi
(1949 chữ, 8 phút đọc) Sự mỉa mai đạt đến điểm cùng tận khi lối sống hời hợt, buông thả, suy đồi, trọng vật chất hơn tinh thần của con người trên mảnh đất Mỹ được miêu tả ngay bên cạnh tình yêu thu…