triethocduongpho.net
Thay đổi đến từ đâu giữa thế thời đảo điên?
(873 chữ, 3 phút đọc) Có vẻ như con người chúng ta khi trưởng thành trong cái gọi là “thời thế đảo điên” ấy đã vứt bỏ dần cảm xúc của mình, biến sự vô cảm thành một cái gì đó thật là thời thượng, m…