triethocduongpho.net
Chuyện ông Dobri Dobrev, thánh Nicolaus và ông già Noel
(990 chữ, 4 phút đọc) Khi còn nhỏ, ba thích nhận quà từ Ông già Nô-el. Khi lớn lên, ba thích trở thành Ông già Nô-el tặng quà cho người khác. Niềm tin của chúng ta, là trở thành người tốt và làm ch…