triethocduongpho.net
Có một quê hương để khoe mẽ thì cũng chỉ là một kẻ lang thang
Ai cũng là người và ai cũng tồn tại trên cùng một trái đất quay tròn. Cứ chọn cho mình một quê hương nhưng đừng quên rằng lối đi nào cũng đều dẫn vào một trái tim.…