triethocduongpho.net
Charlie Chaplin – Từ trại tế bần đến ngai vàng của một ông vua hề xích lô
Mang dòng máu một người nghệ sĩ đích thực luôn rực cháy khát vọng, vua của những tên hề thèm muốn tiếng cười như đã từng ước muốn được lãng quên đi tuổi thơ bất hạnh và nghèo đói.…