triethocduongpho.net
[THĐP Translation™] 15 điều bạn nên biết về chính mình
7. Bạn tự do khi bạn kiểm soát được bản thân và không mong ước kiểm soát người khác.