triethocduongpho.net
Ngộ nhận về 49 ngày thiền
Như dây đàn không quá chùng cũng không quá căng, đừng trở nên tầm thường nhưng cũng đừng tìm thứ phi thường. “Tâm bình thường là đạo.”