triethocduongpho.net
Nhân viên có cần cảm thông cho nỗi lòng của sếp?
Nhân viên chỉ cần làm hài lòng một ông sếp là đủ, trong khi một ông sếp luôn gánh vác trách nhiệm với bao nhiêu nhân viên?