triethocduongpho.net
Chẳng có ai bán chiếc vé trở về tuổi thơ
Nào! Can đảm lên hỡi trái tim già cỗi. Chúng ta không thể sống lại bằng một đứa bé nhưng chúng ta có thể vui hưởng trong thân xác một người lớn.