triethocduongpho.net
Tôi, người Kito hữu hay tín đồ Công giáo? Chất vấn Jesus trong mơ
Mặc dù được “nhập đạo” trong trạng thái chưa phát triển nhận thức nhưng tôi không cảm thấy thụ động, ngược lại còn có phần thoả mãn bởi lẽ tôi đã lãnh nhận tôn giáo như một phần tài sản kế thừa hay…