triethocduongpho.net
7 điểm giải ảo về mạng xã hội Minds.com
Nhưng có một điều chưa thấy ai nói, đó là chiến thuật của animal (an ninh mạng): tăng cường report tập trung ở một nơi để Facebook xoá! Mà hai trang đầu tiên hứng đợt tấn công tiền pháo hậu xung nà…