triethocduongpho.net
Âm nhạc đường phố: Vun đắp hay bán rẻ đam mê?
Tại sao không liên kết hip hop với lịch sử, với nghệ thuật của dân tộc ta. Tại sao ông cha ta tạo ra tuồng, chèo, cải lương không giống bất kỳ đất nước nào? Mà chúng ta, thế hệ sau, đã không nối ti…