triethocduongpho.net
Thống kê tháng 5, 2018
Nhìn chung thì tháng 5 có tiến triển hơn tháng 4. Tháng 6 dự tính sẽ ra mắt ít nhất 3 mẫu áo thun đầu tiên, số lượng in rất giới hạn, nếu không muốn bỏ lỡ thì xin chú ý theo dõi hoạt động của THĐP …