triethocduongpho.net
Tiền Điện Tử là bước tiến quan trọng của nhân loại
Nếu như Blockchain kết hợp với AI thì thoạt sự suy nghĩ đây là một sự hoàn hảo nhưng dần về lâu thì con người có thể chịu kết quả tương tự hoặc có thể thảm khốc hơn vì lúc này chắc có lẽ con người …