triethocduongpho.net
[BDT2018] Tôi đang trở lại với tình yêu
Ngày hôm nay, tôi thấy sức mạnh của tôi, sức mạnh của một con người có thể thánh hóa mình lên, tôi khao khát được sống, được làm việc, được trải nghiệm….Tôi bắt đầu tin vào tình yêu.…