triethocduongpho.net
Hãy nói trong cả sự im lặng
Người ta có thể làm mọi sự để được nói và cũng có thể vùi sâu tâm tư cả đời trong im lặng. Nhưng im lặng lại chứa đựng nhiều tiếng nói hơn cả. Đừng để lòng nặng trĩu, hãy nói trong cả sự im lặng.…