triethocduongpho.net
[Zen Pencils] Không cần biết bạn theo đuổi cái gì, BẠN PHẢI BỎ RA CÔNG SỨC
Ban nhạc The Beatles đã luyện tập tại Hamburg liên tiếp không ngừng nghỉ trong vòng hai năm cho nhuần nhuyễn trước khi thu âm bài hát đầu tiên của họ. Vì thế lời khuyên tốt nhất tôi có thể gửi đến …