triethocduongpho.net
Hội thánh Đức Chúa Trời có phải là tà đạo không?
Người ta có thể tin vào những gì mà truyền thông trong nước đang nói về Hội thánh Đức Chúa Trời, tuy nhiên việc các phương tiện thông tin liên tục công kích một tôn giáo là một việc không hợp với đ…