triethocduongpho.net
[Zen Pencils] Thời gian của bạn có hạn — Steve Jobs
“Trở thành người giàu nhất trong khu nghĩa trang không quan trọng đối với tôi. Điều quan trọng đối với tôi chính là khi đi ngủ bạn có thể nói được câu mình đã làm được điều tuyệt vời.” …