triethocduongpho.net
Tiền thuật toán – ván cờ của kinh tế tự do
Hơn 90% những người đầu tư tiền ảo chỉ vì lợi nhuận, có khoảng 70% hiểu về hệ thống blockchain, phương thức hoạt động, lợi ích của nó. Nhưng rất ít người hiểu mục đích ra đời của tiền ảo là làm gì?…