triethocduongpho.net
[THĐP Translation] 5 cách giúp bạn biết quý trọng thời gian hơn
Có những điều nhất định mà bạn sẽ không bao giờ làm lại được. Một lần tôi đang dạo bộ vào khu trung tâm một thành phố mà tôi chưa từng đặt chân đến trước đó. Có gì đó về toà nhà tôi đi qua ấy khiến…