triethocduongpho.net
Phân tích khả năng lấy vợ còn trinh của người đàn ông Việt Nam
Đàn ông thường chỉ muốn lấy vợ còn trinh vì một trong những quan điểm là “vợ còn trinh trắng sẽ là người vợ tốt”. Điều gì xảy ra nếu phụ nữ trinh tiết về thể xác không phải là một người tiết hạnh v…