triethocduongpho.net
5 lý do khiến một người không dám sống hết mình
Nếu thế giới này toàn là "thành công" thì sẽ chẳng bao giờ có hai từ thành công và thất bại. Có thất bại mới có thành công, dù muốn hay không bạn cũng phải chấp nhận điều đó. Bạn muốn thành công, bạn phải đi qua thất bại. Nhiều người nghĩ thất bại là cái gì đó ghê gớm lắm. Nhưng không, người ta thườ