triethocduongpho.net
[BDTT8] Mơ Những Giấc Mơ Mới – Jai Pausch, luôn có những giấc mơ mới, bạn có dám mơ không?
Điểm đầu tiên là vì đây là một quyển tự truyện. Giữa nhiều thể loại sách tôi hay đọc, tôi thích đọc tự truyện, vì đó là những câu chuyện thật đã xảy đến với tác giả. Tác giả viết sách từ chính cuộc…