triethocduongpho.net
Chiếc balo
Tôi gọi nỗi đau của mỗi cá nhân là một phần của chiếc ba lô họ đeo trên vai, bạn có quyền làm mọi thứ với nó. Bạn không nên quẳng cái ba lô đi, vì nó còn đựng một cách gọn gàng thêm nhiều thứ nữa. …