tribaltroopers.com
Bidra på Hauken-I-Redet 17
Vi i Tribal Troopers forstår at familier i ekstrem fattigdom lever under de verste forhold hvor deres hverdag består av sult, sykdommer, dårlig helse, manglende skolegang, ødelagte sosiale relasjon…