trgovcisvetloscu.wordpress.com
„Zavetine“ i mediji u nastajanju
(Globalna pitanja) Inovacije u informacionim tehnologijama uve-le su svet u period demokratskih medija, a ljudima omogu─çile pristup vestima i infor-macijama neometan nikakvim tradicionalnim vremens…