trgovcisvetloscu.wordpress.com
Blogeri krče teren u komunikacijama / DEN GILMOR
Softverska tehnologija koja omogućava Ijudima da svoje radove lako objavljuju na mreži ugrozila je tradicionalnu ulogu medijskih organizacija kao posrednika između autora i široke publike. Posled-n…