trendbureaudrenthe.nl
Wmo beter door cliënt- en mantelzorgondersteuning - Trendbureau Drenthe
De cliëntondersteuning en de (over)belasting van de mantelzorg zijn belangrijke aangrijpingspunten voor verbetering van de Wmo, blijkt uit analyse van de uitkomsten het clientervaringsonderzoek Wmo 2015.