trendbureaudrenthe.nl
Vervolgaanpak van laaggeletterdheid - Trendbureau Drenthe
De vervolgaanpak van laaggeletterdheid is vastgelegd in bestuurlijke afspraken met het rijk en de VNG. Gemeenten ontvangen hiervoor vanaf volgend jaar extra geld.