trendbureaudrenthe.nl
Opvallende verschillen in gebruik voorzieningen sociaal domein geduid - Trendbureau Drenthe
In het voorjaar van 2016 verscheen de SCP-studie Overall rapportage sociaal domein 2015, waarin de eerste monitoringresultaten zijn gepresenteerd van de drie grote decentralisaties die het Rijk de afgelopen jaren heeft ingezet: de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.