trendbureaudrenthe.nl
Hoe kunnen we het Drents dialect als thuistaal in het onderwijs gebruiken? - Trendbureau Drenthe
Met het project ‘Bevordering Drents en Duits in het onderwijs’ stimuleert de provincie Drenthe het gebruik van de streektaal en de buurtaal als een gezamenlijk cultuurgoed.