trendbureaudrenthe.nl
Drentse Onderwijsmonitor geeft nieuwste cijfers over leerlingen en scholen in de provincie - Trendbureau Drenthe
Gegevens van primair tot voortgezet onderwijs en het mbo, hbo en wo zijn de afgelopen maanden geactualiseerd.