travelprothai.wordpress.com
ทัวร์ฮ่องกง : 16 เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยวฮ่องกง
1.การเดินทางของที่นี่มีหลากหลายบริการให้เลือกไม่ว่าจะเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถราง แท็กซี่ หรือเรือข้ามฟาก เพราะฉะนั้นคุณต้องศึกษาสถานที่ และเส้นทางการเดินรถให้ดีก่อนตัดสินใจว่า จะเลือกใช้บริการร…