travelnews.no
Mottar ikke statsstøtte - TravelNews
EFTAs overvåkningsorgan ESA rydder all tvil til side: Hurtigruten mottar ikke statsstøtte og statens kjøp av tjenester er ikke i strid med EØS-avtalen.