travelingrammar-in-polish.com
ROZDZIAŁ 6. MOŻEMY WYBIERAĆ SWOJE ŚCIEŻKI CO DO CZASU
Nie ma uniwersalnych zasad wyboru między Present Perfect a Past Simple. Możemy się uczyć wielu klasycznych reguł, a prawda będzie taka, że w kontekście będzie nam trzeba własnych rozwiązań. Może na…